17. 07. 2023
Ste dijak ali študent zadnjih dveh letnikov lesarske, strojniške ali elektrotehniške panoge?   V p…