Vodstvo

Elan vodi odbor direktorjev, ki postavlja strateške usmeritve in cilje družbe ter odloča o pomembnejših zadevah s področja poslovanja družbe. G. Jeffrey Tirman, glavni izvršni direktor Elana, je odgovoren za celostno vodenje družbe in implementiranje sklepov upravnega odbora ter družbenikov. Dnevne operativne zadeve vodijo direktorji divizij oz. področij.

Elan down