Videonadzor

Elan izvaja video nadzor na lokaciji Begunje 1, Begunje na Gorenjskem, zaradi zagotavljanja:

  • varovanja ljudi in premoženja na prometnih površinah, dovozih in parkiriščih;
  • varovanja ljudi in premoženja v trgovini in muzeju;
  • varovanja ljudi in premoženja v skupnih prostorih, skladiščih in proizvodnji;
  • nadzora vstopa v in izstopa iz proizvodnega kompleksa Elan;
  • zagotavljanja spoštovanja varnostnih pravil, veljavnih na območju proizvodnega kompleksa Elan.

Za navedene namene je sistem videonadzora nameščen na različnih lokacijah in stavbah v proizvodnem kompleksu Elan. Videonadzor družbe Elan, d.o.o. omogoča tudi spremljanje dogajanja v živo.

Posnetki, ki se pridobijo z videonadzornim sistemom, se obdelujejo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Posnetki se lahko uporabijo za vodenje ustreznih postopkov in izročijo na zahtevo policije ali drugih pristojnih organov. Posnetki se ne hranijo trajno.

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov je Katarina Lavrin Marenče, Direktorica pravnih, kadrovskih in splošnih korporativnih zadev, katarina.lavrin@elan.si