Zasebnost

ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o. (ELAN)

Kdo smo

Elan je svetovni proizvajalec in dobavitelj športne opreme, opreme za prosti čas ter tehnološko naprednih kompozitov za trg vetrne energije. Družba je bila ustanovljena leta 1945 in ima dolgo ter veličastno zgodovino. Vsa podjetja v skupini Elan so skozi inovativnost in napredne tehnologije zavezana tehnološkemu razvoju izdelkov in naprednemu oblikovanju. Kombinacija teh sestavin kupcem s celega sveta zagotavlja vrhunska športna doživetja in najvišje tehnološke zmogljivosti.

Katere osebne podatke zbiramo, kako bomo ravnali z njimi, za katere namene jih obdelujemo in kaj je pravna podlaga za njihovo obdelavo

Osebne podatke nam zagotavljate bodisi za potrebe sklenitve pogodbe z vami oziroma izvedbe naročila izdelkov na kateri od naših spletnih strani ali v fizični trgovini, zato zagotovitev osebnih podatkov predstavlja vašo pogodbeno obveznost oziroma obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe. V kolikor osebnih podatkov ne boste zagotovili, vam morda delno ali v celoti ne bomo mogli zagotoviti naših s tem povezanih storitev. V kolikor se odločite in nam podatke posredujete za potrebe neposrednega trženja, jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja, ki ga lahko kadarkoli prekličete, kot je opisano v nadaljevanju tega dokumenta. Podatke, ki nam jih posredujete za potrebe neposrednega trženja, bomo uporabljali le za to, da vam pošiljamo obvestila o novostih v naših prodajnih programih, posebnih akcijah in dogodkih.

Izmenjava informacij

Vrsta osebnega podatka Osebni podatek /
Pravna podlaga za obdelavo
Za katere namene obdelujemo osebni podatek
Identifikacijski podatki Ime in priimek, datum rojstva, spol, št. bančne kartice / Soglasje, zakonska obveznost Prodaja izdelkov končnemu kupcu, odpiranje računa, naročila, pošiljke, izdajanje faktur, upravljanje z dolžniki
Podatki o uporabniškem računu Datum odprtja, številka in geslo uporabniškega računa / Soglasje, zakonska obveznost Prodaja izdelkov končnemu kupcu, odpiranje računa, naročila, pošiljke, izdajanje faktur
Kontaktni podatki Naslov, e-naslov, telefonska številka / Soglasje, zakonska obveznost Prodaja izdelkov končnemu kupcu, odpiranje računa, naročila, pošiljke, izdajanje faktur
Kontaktni podatki Naslov, e-naslov, telefonska številka / Soglasje Seznami, glasila, neposredno trženje, spremljanje poslovanja

Praviloma vaših osebnih podatkov ne posredujemo nikomur zunaj družbe ELAN. Vendar pa vaše osebne podatke lahko delimo z zaupanja vrednimi tretjimi osebami, ki opravljajo poslovne funkcije ali nam zagotavljajo storitve (kot je na primer med drugim dostava naših izdelkov). Od vseh takšnih tretjih oseb bomo zahtevali, da ustrezno varujejo vaše osebne podatke, ob upoštevanju dogovorov, ki ustrezajo zahtevam veljavnih zakonov. Vaše osebne podatke lahko delimo tudi za namene preiskav (npr. razkritje, da se prepreči kaznivo dejanje ali goljufija ali da upoštevamo odredbo sodišča ali zakonodajo).

Zaščitni ukrepi in hramba podatkov

V družbi se izvajajo različni ukrepi za varovanje podatkov, kot so ukrepi za nadzor nad dostopom do prostorov (24-urni nadzor nad območjem Elan, sistem za nadzor dostopa v zgradbe, zaklepanje in blokiranje vrat), ukrepi za elektronski nadzor dokumentov (poimenski račun za vpis, sistem gesel, dostopne pravice odvisne od profilov, šifriranje gesel skrbnika) ter ukrepi za preprečevanje razkrivanja podatkov (varovanje dokumentov pri prenosu).

Vaše osebne podatke hranimo za celotno obdobje trajanja našega pogodbenega razmerja z vami in še ves čas, ko so mogoči kakršni koli zahtevki na podlagi tega razmerja oziroma kolikor to od nas zahteva trenutno veljavna zakonodaja ali državni organi. Vaše osebne podatke, ki jih hranimo na podlagi vašega soglasja, bomo hranili vse do preklica takšnega soglasja.

Prenos osebnih podatkov v tretje države

Vaših osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretje države, razen kolikor je to potrebno za to, da vam lahko zagotovimo naše storitve (kot je na primer dostava naročenih izdelkov). Glede na navedeno bomo poskrbeli, da bodo podatki posredovani le zaupanja vrednim tretjim osebam v državah izven Evropskega gospodarskega prostora, katerih zakoni morda ne zagotavljajo enake ravni varstva vaših osebnih podatkov. Kadar bo potrebno, bo ELAN zagotovil, da so vzpostavljeni vsi ustrezni zaščitni ukrepi za izpolnitev zahtev za mednaroden prenos osebnih podatkov na podlagi veljavnih zakonov o zasebnosti. Za prenos osebnih podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora, bo ELAN kot zaščitne ukrepe uporabil mehanizme, ki jih je odobrila Komisija, kot so potrjevanje v okviru zasebnostnega ščita in standardne pogodbene klavzule, kot je »(EU) upravljavec upravljavcu (izven EU/EGP)« Odločba 2004/915/ES (glej člen 46 Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice:

  • pravico dostopa – pomeni, da nas lahko kadarkoli vprašate, ali obdelujemo kakršne koli vaše osebne podatke in če jih, lahko dobite dostop do teh podatkov v obliki kopije ter dodatne informacije vezane na to;
  • pravico do popravka – pomeni, da lahko od nas kadarkoli zahtevate, da popravimo netočne ali nepopolne podatke;
  • pravica do izbrisa – pomeni, da lahko v primerih, ki so predvideni v členu 17 GDPR, zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, kolikor je možno, pa bomo v tem primeru poskrbeli tudi za to, da bodo te podatke izbrisali drugi upravljavci, ki smo jim predhodno razkrili vaše podatke;
  • pravico do omejitve obdelave – pomeni, da lahko za določeno obdobje začasno ustavimo obdelavo vaših osebnih podatkov, na primer v primerih, ko je sporna točnost vaših osebnih podatkov, a potrebujemo nekaj časa, da preverimo njihovo (ne)točnost;
  • pravico do ugovora obdelavi – pomeni, da lahko v primeru, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov (omenjeno je opredeljeno v točki 2 zgoraj), tej obdelavi nasprotujete in od nas zahtevate, da jih ne obdelujemo več; in
  • pravico do prenosljivosti podatkov – pomeni, da lahko od nas zahtevate, da vam zagotovimo vaše osebne podatke v strukturiranem, pogosto uporabljanem in strojno berljivem formatu in da takšne podatke posredujemo neposredno drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo. Na zahtevo in kadar je to tehnično izvedljivo, bomo vaše osebne podatke posredovali neposredno drugemu upravljavcu.

Navedene pravice lahko uveljavljate po postopku in na način, kot sta predpisana z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, »GDPR«).

Pravica do preklica privolitve za obdelavo

Kjer je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov vaša privolitev, lahko to privolitev za obdelavo kadarkoli prekličete na način, da nam svojo željo po preklicu sporočite z uporabo naših kontaktnih podatkov, navedenih v tem dokumentu.

Preklic privolitve za obdelavo ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki smo je na podlagi privolitve izvajali do njenega preklica.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Kontaktni podatki nadzornega organa so:
Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Navedeno pravico lahko uveljavljate po postopku in na način, kot sta predpisana z GDPR.

Posodobitve tega obvestila

To obvestilo smo nazadnje posodobili 25.5.2018 in nadomešča vse prejšnje različice. To obvestilo bomo občasno posodobili in vas o kakršnih koli bistvenih spremembah obvestili. Priporočamo, da si obvestilo od časa do časa ponovno preberete, da boste seznanjeni s trenutno različico.

Kontaktni podatki

ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o.,
Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem,

Telefon: +386 4 53 51 101
E-naslov: privacy@elan.si