VSE NOVICE
18. 05. 2023

Elanov razvoj zaposlenih – kultura varnosti

Elan down

Elan je v skladu s strategijo trajnostnega razvoja zaposlenih v letu 2023 izvedel projekt Zavedna varnost, s katerim smo na vseh nivojih družbe aktivno vplivali na odnos zaposlenih do varnosti na delovnem mestu. V ta namen smo organizirali serijo štirih skupinskih delavnic ter individualne osebne treninge na delu. Naš cilj je bila sprememba odnosa do varnosti iz pasivne  ''MORAM upoštevati pravila in skrbeti za varnost'' v aktivno ''HOČEM skrbeti za lastno varnost in svoje zdravje''.

VODENJE Z ZGLEDOM

Preko projekta so zaposleni pridobili veščine vodenja in komuniciranja varnosti preko različnih učnih delavnic, nadalje pa prejeli še osebne mentorske urice oz. trening na delu za prenos novih veščin v prakso. Udeleženci so skozi celoten projekt ozavestili pomembnost vodenja z zgledom, celovite uporabe osebne varovalne opreme, prepoznavanja in reševanja varnostnih izzivov in ustvarjanja pozitivnega okolja, ki spodbuja ozaveščenost za varno in zdravo delovno okolje. Pri tem je bila izredno pomembna sprememba odnosa ključnih zaposlenih – vodij, ki z ustrezno spodbudo učinkovitejše izvajajo zadane poslovne cilje. Novo znanje in veščine so vsebinsko podkrepili z določitvijo kazalnikov uspešnosti, ki jih bodo v bodoče spremljali.

 

»Elan smo predvsem ljudje. Če želimo izdelovati vrhunske izdelke za zdrav in aktiven življenjski slog, moramo najprej biti varni, zdravi in aktivni mi sami. Mi, Elanovci. Varnost je naša vrednota in s projektom Zavedna varnost želimo to našo notranjo vrednoto poudariti, ozavestiti in ji dati pravi pomen. Vsi se moramo zavedati, kako pomembno je naše zdravje in kako veliko lahko že sami storimo zanj. Naloga Elana kot delodajalca pa je, da ta prizadevanja zaposlenih podpira, da v kulturo podjetja aktivno vključuje kulturo varnosti in spodbuja varnostno zavzetost svojih zaposlenih. S projektom Zavedna varnost vsi skupaj razvijamo naš odnos do varnosti, do zdravja nas samih in naših bližnjih, pa tudi kulturo sodelovanja in skrbi za sočloveka,« izpostavi Katarina Lavrin,  Direktorica pravnih, kadrovskih in splošnih korporativnih zadev Elan d.o.o.

PROJEKTA SE JE UDELEŽILO 34 ZAPOSLENIH

Skozi učinkovit razvoj veščin, ki so potrebne za tako korenite spremembe in za doseganje zastavljenega cilja - dvigniti nivo varnostne kulture, nas je vodilo mednarodno svetovalno in izobraževalno podjetje Develor s programom Zavedna varnost posebej pripravljenim za Elan.

V projekt je bilo vključenih 34 udeležencev (direktorji, tehnični direktorji, vodje procesov in tehnologi). Prvi sklop projekta se je izvajal 4 mesece, v preteklem tednu pa so vodje, na zaključnem dogodku, svečano sprejeli konkretne zaveze za spremembo rutine ter zavedno vodenje zaposlenih, z razvijanjem pozitivnega odnosa vseh zaposlenih do lastne varnosti pri delu.

 

»Menim, da je namen in cilj programa izboljšanje varnostne kulture v podjetju dosežen. Udeleženci programa so skozi projekt pridobili veliko znanja kako lahko še drugače pogledamo na vsakodnevna opravila in situacije, ozavestili pomembnost vodenja z zgledom in ustvarjanja pozitivnega okolja, ki spodbuja ozaveščenost za varno in zdravo delovno okolje. Zelo me veseli, da so bila spoznanja in vedenja hitro in učinkovito implementirana že med samim projektom. Spremembe rutine in odnosa vodij do varnosti je bila kmalu zaznana tudi med zaposlenimi v proizvodnji. Ob tej priložnosti se vsem udeležencem lepo zahvaljujem za sodelovanje ter izkazan trud in zavzetost«, je dejala Nina Vidovič, Koordinatorka področij varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, investicij in ravnanja z okoljem.