VSE NOVICE
27. 07. 2021

Elan v skupni projekt po modelu energetskega pogodbeništva

Elan down

Elan je sredi julija s podjetjem Interenergo podpisal pogodbo za izgradnjo sončne elektrarne (SE). Sončna elektrarna Elan, ki bo začela obratovati junija 2022, bo imela nameščenih 2.500 sončnih panelov na površini 5.000 m2, s skupno nazivno močjo 1 MW in 1.060 MWh pričakovane letne proizvodnje električne energije.
 
Namen je zagotovitev, da bo energetski sistem deloval učinkoviteje, z manjšo porabo energije in nižjimi stroški. Partnerstvo po tem poslovnem modelu nam bo Elanu omogočilo realizacijo in izvedbo projekta ter za obdobje 25 let zagotavljalo nižji strošek variabilnega dela elektrike. Proizvedena električna energija bo v celoti porabljena na lokaciji Elana, kar je najbolj optimalen način proizvodnje in porabe električne energije, saj se tako ne bremeni distribucijskega omrežja. Z lastno proizvodnjo električne energije iz OVE bomo prihranili do 498 ton CO2 letno, za kar bi sicer bilo potrebno približno 15.000 dreves, da bi le-te absorbirala.
 
Trajnostni razvoj je ena pomembnejših Elanovih vrednot, zato smo ponosni, da bomo tudi sami pričeli delovati z učinkovito in čisto energijo.