VSE NOVICE
30. 08. 2022

Elan si je prislužil priznanje GREEN STAR

Elan down

Elan si je s svojo zavezanostjo za vključevanje družbene odgovornosti in trajnostnih načrtov podjetja prislužil priznanje GREEN STAR.

Ponosno sporočamo, da si je Elan, edini globalni proizvajalec smuči, ki smuči proizvaja ročno s 100 % zeleno energijo in 100 % v slovenskih Alpah, že 77 let, prislužil prestižno priznanje GREEN STAR za vključevanje družbene odgovornosti in trajnostnih načrtov podjetja in postavil zgled vodilnega proizvajalca in globalnega dobavitelja smuči.

Elan je tradicionalna blagovna znamka, ki je globoko povezana z lokalno skupnostjo in okoljem, zato je trajnostni razvoj del Elanove identitete že od vsega začetka. Danes je Elan edino svetovno podjetje za proizvodnjo smuči, ki 100-odstotno uporablja zeleno energijo in lahko trdi, da so vsi izdelki ročno izdelani na eni sami lokaciji v Alpah, s poudarkom na trajnosti dobavne verige, saj 99 % surovin za izdelavo smuči prihaja iz Evrope, od tega skoraj 70 % iz območja največ 400 kilometrov od tovarne Elan. Poleg tega podjetje uporablja trajnostno pridobljen les z nadzorovanim poreklom, sledljivostjo in zagotovljenim pogozdovanjem. 

Leto 2022 je bilo za podjetje Elan prelomno, saj so na sedežu podjetja zgradili sončno elektrarno, ki omogoča, da se proizvodnja napaja z električno energijo, 100-odstotno proizvedeno iz trajnostnih obnovljivih virov energije (OVE). Podjetje pa si še naprej prizadeva za prihodnost brez emisij. Zagotovitev lastnega vira energije sledi različnim trajnostnim prizadevanjem podjetja v zadnjem desetletju, kot je med drugim pionirsko uvajanje novega standarda v panogi s tehnologijo digitalnega tiska, s čimer je samo podjetje Elan od leta 2016 do danes prihranilo več kot 32 ton odpadkov hlapnih organskih spojin (HOS).

Solarni paneli
 

Podjetje je za svoja prizadevanja nedavno dobilo tudi certifikat GREEN STAR, prvi certifikat svoje vrste za prispevke k podnebni nevtralnosti in bolj zeleni prihodnosti. Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo CER - slovensko združenje za neodvisno presojo uporablja znanstveno utemeljene meritve in podatke za določanje strateških prioritet in izpostavljanje področij za izboljšava za pomoč na poti zelene preobrazbe in doseganja do, da bi pomagala doseči zeleno preobrazbo in pot do neto ničle, je Elanu podelilo priznanje "odločnega izzivalca".

Green Star

»Ko postaviš trajnost v kontekst poslovne bilance in za temelj poslovnega etosa, postane dodatna priložnost za strateško usmeritev podjetja in uporabo njegovega inovativnega potenciala,« je povedal Leon Korošec, podpredsednik skupine in direktor zimske divizije Elan. »Ko se tvoje delo tako močno prepleta z naravo, so meje med osebno zavzetostjo za prihodnost okolja in poslovno predanostjo za trajnostno rast zabrisane. A prav iz tega razloga smo trajnostni po naravi.«


Elan črpa navdih za trajnostno prihodnost iz svojega okolja, lokalnih slovenskih Alp in svojih ljudi, delavcev iz različnih generacij, ki so predani snovanju smuči prihodnosti, pa tudi prihodnosti smučanja ob hkratnem varovanju tovarne. 


Za več podatkov obiščite: https://elanskis.com/sustainability.