VSE NOVICE
02. 02. 2022

Družba Elan že začela z gradnjo sončne elektrarne

Elan down
Elan s trajnostno obljubo

Družba Elan temeljito okrepila lastno obljubo trajnostnega poslovanja.

Trajnost poslovanja je vtkana v DNK skupine Elan in produktov, ki jih proizvajamo. Poudarek naših aktivnosti delimo na skrb do okolja, skrb do zaposlenih in širše družbe ter poslovanje skladno z aktivnostmi krožne ekonomije. 
V Elanu je že stekla izgradnja sončne elektrarne, ki bo začela obratovati v drugi polovici leta 2022. S sončno elektrarno bodo zadostili približno 12% vseh letnih energetskih potreb po električni energiji ter na letni ravni znižali izpuste CO2 za 498 ton.

»Ob tem smo s pričetkom leta 2022 naredili še korak naprej in družbi zagotovili 100% oskrbo z energijo pridobljeno iz obnovljivih virov elektrike (OVE). Ob oskrbi z energijo je družba Elan zavezana tudi lokalni proizvodnji in razvoju, materiale in surovine za proizvodnjo svojih produktov pa skoraj izključno pridobiva pri evropskih dobaviteljih s preverjenimi trajnostnimi certifikati in kakovostnimi standardi,« še dodaja mag. Leon Korošec, direktor zimske divizije in podpredsednik skupine Elan.
V Elanu se zavzemajo za trajnost poslovanja s poudarki na skrbi do okolja, zaposlenih, širše družbe in poslovanja, skladnega z aktivnostmi krožne ekonomije.

mag. Leon Korošec